ข่าวสาร Hosxp

เฝ้าระวัง คัดกรอง โรคปอดอักเสบ จากเมืองอู่ฮัน ประเทศจีน
ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. ถึง 26 ก.พ. 63

– มีไข้ ≥ 38 ร่วมกับไอมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหอบเหนื่อย

– และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮัน ประเทศจีน

-หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบ

-หรือเข้ารับบริการในรพ.พื้นที่เสี่ยง

messageImage_1578541000981