News,  รับสมเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)

ดาวน์โหลด

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)