รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2/2/2564

ประกาศโรงพยาบาลเกาะลันตา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
———————————————————
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มบริหารงานทั่วไป