สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


>>> รายงานสถานการณ์ โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข <<<


ทดสอบประเมินความเสี่ยง

ติดเชื้อสะสม

3,028

(เพิ่มขึ้น 3)

หายแล้ว

2,856

(เพิ่มขึ้น 1)

รักษาอยู่ใน รพ.

116

 

เสียชีวิต

56

 
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 17/05/2020 11:53