กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใส

[pdf-embedder url=”http://61.19.151.222/lanta/wp-content/uploads/2019/12/Eb2-3-กรอบแนวทาง.pdf” title=”Eb2 (3) กรอบแนวทาง”]