วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.
World No Tobacco Day
คำขวัญประจำปี 2562 ระบุว่า
บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)
รณรงค์ “5 ใจเลิกบุหรี่” คำแนะนำที่เต็มไปด้วยความห่วงใย และกำลังใจ บนพื้นฐานของสุขภาพที่ดีของคุณ