รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)”

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นางสาววรรษิษฐา สุวรรณเวช

2.นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุข

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะลันตา

รายละเอียดดังนี้ >>> ดาวน์โหลด

[pdf-embedder url=”http://61.19.151.222/lanta/wp-content/uploads/2019/05/ผู้มีสิทธฺ์สอบนักกายภาพบำบัด.pdf”]