หมวดหมู่: กิจกรรม

กิจกรรม

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะลันตา

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.
World No Tobacco Day
คำขวัญประจำปี 2562 ระบุว่า
บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)
รณรงค์ “5 ใจเลิกบุหรี่” คำแนะนำที่เต็มไปด้วยความห่วงใย และกำลังใจ บนพื้นฐานของสุขภาพที่ดีของคุณ

 

ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

23-05-2562 รับประเมินตำบลจัการคุณภาพชีวิต ตำบลเกาะลันตาใหญ่

โดย ทีมคณะกรรมการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ต าบลเกาะลันตาใหญ่

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะลันตา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโตบ และภาคีเครือข่าย

รายละเอียด เอกสาร และรูปภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมดังนี้

คลิ๊กเพื่อเปิดรายละเอียด

การประเมินตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

คณะกรรมการประเมินตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

ชมรมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์

นำโดย รองผู้ว่าฯ กระบี่ ท่านสมโภช โชติชูช่วง

&

โรงพยาบาลเกาะลันตา และเครือข่าย​ ฯ

นำโดย ผอ.รพ.เกาะลันตา​
และ​ นายกอบต.ศาลาด่าน

ผลการแข่งขัน 🏆เสมอกันไป 4-4